Coaching

Life is what is happening to you when you are making other plans.

We hebben allemaal wel eens het gevoel dat we tegen een muur lopen. En daar waar  je vroeger over die muur sprong,  lijkt diezelfde muur vandaag een onoverkomelijk obstakel. Of plots  stel je je de vraag waarom die muur daar staat. Coaching kan je hierbij helpen.

Coaching is geen therapie, er wordt niet gegraven naar het verleden.  Coaching richt zich naar de toekomst, is ontwikkelingsgericht en toont je waar je kan groeien.  Tijdens een coaching sessie gaan we na wat je momenteel afremt , in je privé- leven of  in je professioneel leven. We benoemen dit en brengen hier beweging in.

Coaching creëert bewustwording  over je eigen functioneren, je eigen waarden en identiteit en maakt een  persoonlijke en professionele ontwikkeling mogelijk. Het verkregen inzicht stelt je in staat om keuzes te maken.

coaching is tijd en ruimte creëren voor jezelf.

“Be yourself, everyone else is already taken”
Oscar Wilde